Viktig information från domarkommittén i Upplands FF

Inför säsongen 2016 så har FIFA/UEFA gett i uppdrag till domaren på alla nivåer att arbeta för att förbättra fotbollens image och att upprätthålla domarnas integritet. Som ett led i detta så har samtliga domare i vårt distrikt fått nedanstående punkter att förhålla sig till som stöd i tolkningen av spelreglerna. Vi vill att samtliga ansvariga ledare i IFK Uppsala tar del av denna information. Fortsätt läsa Viktig information från domarkommittén i Upplands FF

Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895