Medlemsfond

Medlemmar i IFK Uppsala har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från IFK Uppsalas medlemsfond. Stödet, som betalas ut direkt till föreningen, ges till behövande medlemmar efter särskild ansökan. Ansökan kan göras av myndig medlem, målsman eller ledare i det lag som den sökande spelar i. Ansökan sker genom att fylla i formuläret längst ned på denna sida.

Stöd ges för att betala till exempel medlems- och aktivitetsavgifter, träningsmateriel och eventuella lägeravgifter. Den sökande ska ange vad medlemmen behöver hjälp med och kortfattat motivera varför denne är i behov av ekonomiskt stöd. Ledare i den sökandes lag kan komma att kontaktas innan beslut meddelas. Beslut meddelas, om särskilda skäl ej föreligger, inom två veckor. Stödets storlek avgörs av fondstyrelsen.

Medlemsfonden har begränsade ekonomiska medel att tillgå. Eventuellt stöd kommer inte att täcka till exempel hela medlems- och aktivitetsavgiften. Fonden beviljar, i regel, stöd med upp till högst 1 000 kronor per ansökan och år.

Den som är i behov av ytterligare ekonomiskt stöd kan vända sig till Uppsala kommuns försörjningsstöd eller Föreningen Majblomman i Uppsala.
» Försörjningsstöd, Uppsala kommun
» Majblomman Uppsala

SAMARBETE MED DINA FÖRSÄKRINGAR

IFK Uppsala samarbetar med försäkringsbolaget Dina Försäkringar. Dina Försäkringar är sedan lång tid en aktiv sponsor av föreningsliv och av andra projekt och aktiviteter som bidrar till samhällsnytta. Deras generösa stöd möjliggör för oss att hjälpa fler barn och ungdomar att ta del av vår verksamhet.

STÖD IFK UPPSALAS MEDLEMSFOND

IFK Uppsalas medlemsfond utökas genom bidrag och gåvor från privatpersoner, näringsliv, stiftelser eller andra juridiska personer. Insättning sker till föreningens plusgiro, 9 83 23-9. Märk inbetalning ”Medlemsfond”. Alla bidragsgivare presenteras på föreningens officiella hemsida.
» Information till bidragsgivare (PDF)
» Reglemente för IFK Uppsalas medlemsfond (PDF)
» Donatorer

FONDSTYRELSE

Per Agius
Tfn: 073-576 65 70
E-post: per.agius@ifkuppsala.se

Fredrik Jansson
Tfn: 070-148 23 55
E-post: fredrik.jansson@ifkuppsala.se

Lukas Martinsson
Tfn: 070-733 79 22
E-post: lukas.martinsson@ifkuppsala.se

ANSÖKNINGSFORMULÄR

  För- och efternamn på medlem för vilken ansökan avser (*)

  Personnummer på medlem (ååååmmdd-nnnn) (*)

  För- och efternamn på sökande (*)

  Personnummer på sökande

  E-post till sökande (*)

  Telefon till sökande (*)

  Lag i vilket medlemmen spelar (t.ex. P05)

  Motivering

  (* = obligatoriskt fällt)

  Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895