U14

KONTAKT

Tommy Fast, tränare
Tfn: 073-312 50 96
E-post: tommy.fast@ifkuppsala.se

Haisem Ismail, utbildningsansvarig U10-U19
Tfn: 070-899 93 71
E-post: haisem.ismail@ifkuppsala.se

HEMSIDA

U14 har en egen hemsida på Laget.se.

ANMÄLAN

Om ni idag tillhör en annan förening: kontakta era berörda ledare innan ni kontaktar oss.

    Barnets namn (obligatorisk)

    Din e-post (obligatorisk)

    Anmälan till (lag):

    Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)

    Förälderns namn:

    Telefonnummer

    Adress

    Postnummer

    Ort

    Övriga kommentarer

    Ja, jag kan som förälder tänka mig att hjälpa till som ledare.

    GDPR (Måste godkännas)
    Genom att ansöka om medlemskap i IFK Uppsala godkänner jag att lämnade personuppgifter lagras för olika ändamål kopplade till verksamheten. Jag godkänner även att namn och eventuella bilder får omnämns på hemsida eller sociala media som administreras av föreningen. Personuppgifter raderas på anmodan eller då medlem meddelar föreningen att medlemskapet upphör. Radering av uppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

    Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895