IFK kräver förbättringar kring utbildningsbidraget

Upplands FF skickade under vecka 20 ut en förfrågan till distriktets samtliga föreningar. Förfrågan föranleddes av IFK Uppsalas tidigare skrivelse till Svenska Fotbollförbundet, där klubben kräver förbättringar av Fogis så att berörda föreningar informeras per automatik när fråga om så kallat utbildningsbidrag uppstår. (Se nedan.) Upplands FF har förklarat sig villiga att driva frågan vidare mot Svenska Fotbollförbundet om det bara finns stöd bland distriktets övriga föreningar.

IFK Uppsala hoppas naturligtvis att de klubbar i distriktet som delar vår åsikt besvarar den förfrågan som Upplands FF skickat ut. Tillsammans kan vi då förmå Upplands FF att driva frågan om ett Fogis med utökad funktionalitet för vår räkning. Fortsätt läsa IFK kräver förbättringar kring utbildningsbidraget

Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895