Uppskjuten division 3-premiär

SvFF:s Förbundsstyrelse har med anledning av det rådande pandemiläget beslutat att skjuta upp seriestarten för de lägre förbundsserierna till den 1-2 maj. Berörda serier är division 1 damer samt division 2 och 3 herrar, som till skillnad från de högre serienivåerna inte omfattas av undantaget avseende yrkesmässig idrott.

Samtidigt har Förbundsstyrelsen uppdragit åt tjänstemannaledet att utreda ytterligare alternativ på hantering för det fall restriktionerna inte tillåter seriestart helgen 1-2 maj. Fortsätt läsa Uppskjuten division 3-premiär

Årsmöte 24 mars

Medlemmar i IFK Uppsala kallas till årsmöte onsdagen den 24 mars kl. 19.00. Årsmötet är ett viktigt tillfälle för dig som medlem att få insyn i föreningens verksamhet och delta i framröstningen av IFK Uppsalas styrelse.

På grund av Covid-19 kommer årsmötet att genomföras digitalt i ett program som heter ”Teams”. Anmälan till mötet sker per mejl senast den 22 mars till johan.ryberg@ifkuppsala.se. Efter anmälan får du en länk till det digitala mötet. Fortsätt läsa Årsmöte 24 mars