Kontakt

OFFICIELLA KONTAKTUPPGIFTER
IFK Uppsala
c/o Per Agius
Kremlevägen 2
756 46 UPPSALA
Tfn: 073-576 65 70
E-post: info@ifkuppsala.se
Plusgiro: 9 83 23-9
Organisationsnummer: 817600-1561
Föreningsnummer: 2326

STYRELSE
Per Agius, ordförande
Tfn: 073-576 65 70
E-post: per.agius@ifkuppsala.se

Hussein Eriksson, ledamot
Tfn: 072-555 51 12
E-post: hussein.eriksson@ifkuppsala.se

Christian Gerecht, ledamot
Tfn: 070-483 42 65
E-post: gerechtchristian@ifkuppsala.se

Martin Löfgren, kassör
Tfn: 070-533 36 20
E-post: martin.lofgren@ifkuppsala.se

Camilla Martinsson, vice ordförande
Tfn: 073-994 51 24
E-post: camilla.martinsson@ifkuppsala.se

Lukas Martinsson, ledamot
Tfn: 070-733 79 22
E-post: lukas.martinsson@ifkuppsala.se

Johan Ryberg, sekreterare
Tfn: 018-36 63 80, 018-727 14 86
E-post: johan.ryberg@ifkuppsala.se

Simon Angerbjörn, suppleant
Tfn: 073-595 70 10
E-post: simon.angerbjorn@ifkuppsala.se

FOTBOLLSSEKTIONSSTYRELSE
Fredrick Sandberg, ordförande
Tfn: 070-865 10 07
E-post: fredrick.sandberg@ifkuppsala.se

Mårten Frödin, ledamot
Tfn: 073-073 77 82
E-post: marten.frodin@ifkuppsala.se

Christine Nyberg, ledamot
Tfn: 072-250 87 28
E-post: christine.nyberg@ifkuppsala.se

Per Agius, ledamot
Tfn: 073-576 65 70
E-post: per.agius@ifkuppsala.se

SPORTCHEF FOTBOLL
Stephen Odur
Tfn: 076-948 96 99
E-post: stephen.odur@ifkuppsala.se

BANDYSEKTIONSSTYRELSE
Christian Gerecht, ordförande
Tfn: 070-483 42 65
E-post: gerechtchristian@ifkuppsala.se

SPONSOR- OCH MARKNADSFÖRINGSGRUPP
Per Agius
Tfn: 073-576 65 70
E-post: per.agius@ifkuppsala.se

Hussein Eriksson
Tfn: 072-555 51 12
E-post: hussein.eriksson@ifkuppsala.se

Martin Löfgren
Tfn: 070-533 36 20
E-post: martin.lofgren@ifkuppsala.se

Stephen Odur
Tfn: 076-948 96 99
E-post: stephen.odur@ifkuppsala.se

MEDLEMSFONDENS STYRELSE
Per Agius
Tfn: 073-576 65 70
E-post: per.agius@ifkuppsala.se

Martin Löfgren
Tfn: 070-533 36 20
E-post: martin.lofgren@ifkuppsala.se

Lukas Martinsson
Tfn: 070-733 79 22
E-post: lukas.martinsson@ifkuppsala.se

VALBEREDNING
Johan Ryberg, sammankallande
Tfn: 018-36 63 80, 018-727 14 86
E-post: johan.ryberg@ifkuppsala.se

Simon Angerbjörn
Tfn: 073-595 70 10
E-post: simon.angerbjorn@ifkuppsala.se

Lukas Martinsson
Tfn: 070-733 79 22
E-post: lukas.martinsson@ifkuppsala.se

REVISORER
Per Korpås
Tfn:
E-post:

Lars Mellwing
Tfn: 070-313 87 20
E-post:

Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895