Fotboll Pojk

Haisem Ismail, Utbildningsansvarig U10-U17

Tfn: 070-899 93 71
haisem.ismail@ifkuppsala.se

Mokhtar Salih, Utbildningsansvarig U8-U9

Oscar Jonasson, Utbildningsansvarig Fotbollsskolan
Tfn: 070-942 88 23
E-post: oscar.jonasson@ifkuppsala.se

Remiggio Semiti, Huvudinstruktör U17

Sten Wahlén, Tekniskinstruktör U10-U13

Hazem El Harbiti, Huvudnstruktör U13
Johan Zetterberg, Huvudinstruktör U11
Mohamed Osman, HuvudInstruktör U10
Nicolas Auba Nogues, Huvudinstruktör U10

Tommy Fast, Huvudinstruktör U9

Christoffer Rollgard, Instruktör U9

Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895