Bildandet av IFK Uppsala

Ungdomstidningen Kamraten och Stockholmsgymnasisten Louis Zettersten spelade en avgörande roll när Idrottsföreningen Kamraterna bildades 1895. Den 16-årige Zettersten och hans kamrat, Pehr Ehnemark, fick i december 1894 en idé: Det borde bildas en riksomfattande idrottsförening – ett slags nationellt förbund med lokala kretsar. I Uppsala nappade Per Ekengren omgående på förslaget.

kamratenDen drivande av de två gymnasisterna var Louis Zettersten. I januari 1895 lämnade han en insändare till ungdomstidningen Kamratens redaktion: ”UPPROP till alla Kamratens sportälskande gossar och flickor att bilda en idrottsförening. Meningen vore att först bilda en hufvudfilial i Stockholm, och därefter kretsföreningar i landsorten. Utflykter och täflingar skulle hållas ett bestämt antal årligen, både om vinter, vår och höst […]”.
Uppropet infördes i det nummer som utkom den 1 februari 1895. Ett ungdomligt hugskott kunde man kanske tycka! Vem anade då, att det 120 år senare skulle finnas ca 170 IFK-föreningar i Sverige och Finland?

Tidningen Kamraten lästes av många ungdomar i hela Sverige. Redan i följande nummer, den 15 februari, rapporterades om femton svar från olika orter. Från Uppsala kom svar från ynglingen Per Ekengren, Sturegatan 14. Han utnämndes därför till kretsföreståndare för IFK Uppsala, men emigrerade snart till Sydamerika och efterträddes av Karl Johansson, Vaksalagatan 20.

Den 25 augusti arrangerade IFK Uppsala sina första tävlingar, löpning på olika sträckor. Carl Kjellin klockades för 14 ½ sekund på 100 meter. Övriga löpgrenar var 150 meter, 1 500 meter samt 5 000 meter, där segertiden blev 20 minuter och 57 sekunder.

Tillväxten gick ganska långsamt, både i Uppsala och i övriga landet. Tidningen Kamraten rapporterade i september att Carl Kjellin vunnit en ”IFK-uniform för anskaffande 5 medlemmar”! En förteckning från 1895 visar att det totala antalet IFK-medlemmar i Sverige då uppgick till 150, varav 18 i Uppsala. I oktober samma år redovisades vår första styrelse, med Adolf Wastenssson som ordförande och vid hans sida ledamöterna M. Næslund, Karl Johansson, Carl Kjellin, J. Kallerman och D. Andersson.

Så gick det till, i all korthet, när IFK Uppsala bildades.

Lars Bennemo

Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895