Årsmötet 2024

Det blev inga större förändringar av styrelsen när IFK Uppsalas årsmöte genomfördes på tisdagskvällen, men en ny ledamot valdes in. Ekonomiskt kunde styrelsen redovisa ett plusresultat för 2023. Föreningens ekonomi är därmed fortsatt god.

Per Agius omvaldes för ytterligare ett år som ordförande. Av övriga ledamöter lämnade Christian Gerecht styrelsen, och i stället valdes Anders Näslund till ny styrelseledamot för en tid av två år. Johan Ryberg och Fredrik Jansson omvaldes på två år, medan Camilla Martinsson och Lukas Martinsson förra året valdes på två år, och alltså har ett år kvar på sitt mandat i styrelsen.

Medlemsavgiften för år 2025 blir oförändrad, 400 kr. Framförhållningen när det gäller beslut om medlemsavgift gör det möjligt för föreningen att börja ta in avgiften redan i början av året, före årsmötet. Utöver medlemsavgiften betalar aktiva medlemmar också en deltagaravgift som beslutas av respektive sektionsstyrelse.

När årsmötet avslutats diskuterades föreningens verksamhet, och en del tankar inför framtiden, medan deltagarna bjöds på fika med smörgåstårta.