Medlemskap

Bli medlem i anrika IFK Uppsala genom att sätta in årsavgiften på föreningens plusgiro 9 83 23-9.

FÖLJANDE AVGIFTER GÄLLER FÖR 2020:

Fotboll
U21 2 800:-
U17 2 800:-
P06 2 300:-
P07 2 300:-
F08 2 000:-
P08  2 000:-
P09 2 000:-
P10 2 000:-
PF11 1 600:-
PF12 1 600:-
PF13 1 300:-
P14 1 000:-
F15 700:-
P15 700:-

Bandy
· Bandyspelare: 1 500 kr/år

Övriga
· Övriga medlemmar (stödmedlemmar): 400 kr/år

BETALNINGSINFORMATION:

· Avgifterna avser hela kalenderåret.
· Faktura skickas i vanliga fall ut per e-post genom Billogram. Fakturan ska vara betald senast den 28/2 2020.
·  Ange angivet OCR-nummer vid betalning genom Billogram.
· Medlem som inte betalar sin avgift kan komma att stängas av från träning och match.

EKONOMISK HJÄLP

Den som har svårt att betala medlems- och aktivitetsavgiften har möjlighet att ansöka om hjälp från IFK Uppsalas medlemsfond eller Försörjningsstöd från Uppsala kommun.
» IFK Uppsalas medlemsfond

MEDLEMMAR I IFK UPPSALA FÅR FÖLJANDE RABATTER:

· 15 % rabatt på Intersport Uppsalas fotbollssortiment.