Medlemskap

Bli medlem i anrika IFK Uppsala genom att sätta in årsavgiften på föreningens plusgiro 9 83 23-9.

FÖLJANDE AVGIFTER GÄLLER FÖR 2022:

Fotboll
U21 (11-manna), 3 200:-
U19 (11-manna), 3 200:-
U16 (11-manna), 3 200:-
U14 (9-manna), 2 700:-
U13 (9-manna), 2 700:-
U12 (7-manna), 2 400:-
U11 (7-manna), 2 400:-
U10 (7-manna), 2 400:-
P13 (5-manna), 2 000:-
P14 (5-manna), 2 000:-
F14/15 (knatte), 1 400:-
P15 (knatte), 1 400:-
F16 (knatte), 1 100:-
P16 (knatte), 1 100:-
F17 (knatte) 800:- (Startar i maj)
P17 (knatte) 800:-(Startar i maj)

Bandy
· Bandyspelare:  1 500 kr/år

Övriga
· Övriga medlemmar (stödmedlemmar): 400 kr/år

BETALNINGSINFORMATION:

· Avgifterna avser hela kalenderåret.
· Faktura skickas i vanliga fall ut per e-post genom Billogram. Fakturan ska vara betald senast den 28 februari 2022.
· Ange angivet OCR-nummer vid betalning genom Billogram.
· Medlem som inte betalar sin avgift kan komma att stängas av från träning och match.

EKONOMISK HJÄLP

Den som har svårt att betala medlems- och aktivitetsavgiften har möjlighet att ansöka om hjälp från IFK Uppsalas medlemsfond eller Försörjningsstöd från Uppsala kommun.
» IFK Uppsalas medlemsfond

MEDLEMMAR I IFK UPPSALA FÅR FÖLJANDE RABATTER:

· 15 % rabatt på Intersport Uppsalas fotbollssortiment.

Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895