Medlemskap

Bli medlem i anrika IFK Uppsala genom att sätta in årsavgiften på föreningens plusgiro 9 83 23-9.

OBS! Befintliga medlemmar faktureras per mejl via Laget.se/Billogram. 

FÖLJANDE AVGIFTER GÄLLER FÖR 2024:

Fotboll
U21
 (11-manna), 3 400:-
U19 (11-manna), 3 400:-
U17 (11-manna), 3 400:-
U15 (11-manna), 3 400:-
U14 (9-manna), 2 900:-
U13 (9-manna), 2 900:-
U12 (7-manna), 2 600:-
U11 (7-manna), 2 600:-
U10 (7-manna), 2 600:-
F14/15 (5-manna), 2 200:-
P15 (5-manna), 2 200:-
P16 (5-manna), 2 200:-
F16/17 (Knatte), 1 300:-
P17 (Knatte), 1 300:-
F18 (Knatte) 1 300:-
P18 (Knatte) 1 300:-
F19 (Knatte) 700:- (Startar i maj 2024)
P19 (Knatte) 700:- (Startar i maj 2024)

Bandy
· Bandyspelare:  2 000 kr/år

Övriga
· Övriga medlemmar (stödmedlemmar): 400 kr/år

BETALNINGSINFORMATION:

· Avgifterna avser hela kalenderåret.
· Faktura skickas i vanliga fall ut per e-post genom Laget.se/Billogram. Fakturan ska vara betald senast den 28 februari 2024.
· Ange angivet OCR-nummer vid betalning genom Billogram.
· Medlem som inte betalar sin avgift kan komma att stängas av från träning och match.

EKONOMISK HJÄLP

Den som har svårt att betala medlems- och aktivitetsavgiften har möjlighet att ansöka om hjälp från IFK Uppsalas medlemsfond eller Försörjningsstöd från Uppsala kommun.
» IFK Uppsalas medlemsfond

MEDLEMMAR I IFK UPPSALA FÅR FÖLJANDE RABATTER:

· 15 % rabatt på Intersport Uppsalas fotbollssortiment.

Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895