Medlemskap

Bli medlem i anrika IFK Uppsala genom att sätta in årsavgiften på föreningens plusgiro 9 83 23-9.

FÖLJANDE AVGIFTER GÄLLER FÖR 2021:

Fotboll
U21 (11-manna), 3 000:-
U19 (11-manna), 3 000:-
U15 (11-manna), 3 000:-
U13 (9-manna), 2 500:-
P09 (7-manna), 2 200:-
P10 (7-manna), 2 200:-
P11 (7-manna), 2 200:-
PF12 (5-manna), 1 800:-
PF13 (5-manna), 1 800:-
P14 (knatte), 1 200:-
F14/15 (knatte), 900:-
P15 (knatte), 900:-
F16 (knatte), 600:-
P16 (knatte), 600:-

Bandy
· Bandyspelare:  400 kr/år

Övriga
· Övriga medlemmar (stödmedlemmar): 400 kr/år

BETALNINGSINFORMATION:

· Avgifterna avser hela kalenderåret.
· Faktura skickas i vanliga fall ut per e-post genom Billogram. Fakturan ska vara betald senast den 28 februari 2021.
·  Ange angivet OCR-nummer vid betalning genom Billogram.
· Medlem som inte betalar sin avgift kan komma att stängas av från träning och match.

EKONOMISK HJÄLP

Den som har svårt att betala medlems- och aktivitetsavgiften har möjlighet att ansöka om hjälp från IFK Uppsalas medlemsfond eller Försörjningsstöd från Uppsala kommun.
» IFK Uppsalas medlemsfond

MEDLEMMAR I IFK UPPSALA FÅR FÖLJANDE RABATTER:

· 15 % rabatt på Intersport Uppsalas fotbollssortiment.

Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895