Medlemskap

Bli medlem i anrika IFK Uppsala genom att sätta in årsavgiften på föreningens plusgiro 9 83 23-9.

FÖLJANDE AVGIFTER GÄLLER FÖR 2019:

Fotboll
U15-U21: 2 800 kr/år
Födda 2006: 2 200 kr/år
Födda 2007-2009: 1 900 kr/år
Födda 2010-2011: 1 500 kr/år
Födda 2012: 1 200 kr/år
Födda 2013-2014: 900 kr/år

Bandy
· Bandyspelare: 1 500 kr/år

Övriga
· Övriga medlemmar (stödmedlemmar): 400 kr/år

BETALNINGSINFORMATION:

· Faktura skickas i vanliga fall ut per e-post genom Billogram. Fakturan ska vara betald senast den 28/2 2019.
·  Ange angivet OCR-nummer vid betalning genom Billogram.
· Medlem som inte betalar sin avgift kan komma att stängas av från träning och match.

EKONOMISK HJÄLP

Den som har svårt att betala medlems- och aktivitetsavgiften har möjlighet att ansöka om hjälp från IFK Uppsalas medlemsfond eller Försörjningsstöd från Uppsala kommun.
» IFK Uppsalas medlemsfond

MEDLEMMAR I IFK UPPSALA FÅR FÖLJANDE RABATTER:

· 15 % rabatt på Intersport Uppsalas fotbollssortiment.
· 15 % rabatt på Biggis postlådesortiment. (Ange kundkod ”IFK”)

Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895