Med anledning av coronaviruset

Med anledning av den senaste händelseutvecklingen gällande Coronaviruset vill IFK Uppsala påminna om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ni hittar dessa på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus. (Rekommendationerna kan komma att förändras.)

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning för till exempel friska skolelever att stanna hemma från skolan. IFK Uppsala ser därför ingen anledning att ställa in träningar eller andra evenemang som arrangeras av föreningen. Det står naturligtvis föräldrar som inte delar denna uppfattning fritt att hålla sina barn hemma om de så önskar. Meddela i så fall berörd tränare och tala gärna om varför.

Annars är det influensatider och alla medlemmar ombeds att vara noga med att till exempel tvätta händerna och inte dela vattenflaskor eller annat som kan sprida virus och förkylningar. Om ni har barn hemma som känner sig småkrassliga så kan det vara bra att låta dem stanna hemma. Vi vill ha alla spelare och ledare friska!

HSB Bospar Cup kommer att spelas i Anders Diös-hallen som planerat den 14-15 mars. IFK Uppsalas cupgrupp följer utvecklingen dagligen.