F08/09

IFK Uppsala F08/09.

Jovana Marsenic, Huvudinstruktör
Tfn: 073-510 51 35
E-post: jovana.marsenic@ifkuppsala.se

Johanna Wik, Huvudinstruktör
Tfn: 072-721 78 13
E-post: johanna.wik@ifkuppsala.se

Kerstin Genell, lagledare
Tfn: 070-947 93 86
E-post: kerstin.genell@ifkuppsala.se

Ni är välkomna att kontakta oss om ditt barn vill vara med. Annars går det bra att göra en anmälan genom att fylla i formuläret nedan.

INTRESSEANMÄLAN

När du anmält ditt barn så kommer vi att informera lagets ledare och se om det finns plats kvar. Vi kommer därefter att meddela er på den e-postadress ni angivit i anmälan. Om du idag tillhör en annan förening, kontakta era berörd ledare innan ni fyller i en intresseanmälan. 

Barnets namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Anmälan till (lag):

Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)

Förälderns namn:

Telefonnummer

Adress

Postnummer

Ort

Övriga kommentarer

Ja, jag kan som förälder tänka mig att hjälpa till som ledare.

GDPR (Måste godkännas)
Genom att ansöka om medlemskap i IFK Uppsala godkänner jag att lämnade personuppgifter lagras för olika ändamål kopplade till verksamheten. Jag godkänner även att namn och eventuella bilder får omnämns på hemsida eller sociala media som administreras av föreningen. Personuppgifter raderas på anmodan eller då medlem meddelar föreningen att medlemskapet upphör. Radering av uppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895