Valberedningen söker tips

Var med och påverka IFK Uppsalas framtid!

Det är både givande och kul att engagera sig i en idrottsförening. Om man väljer att engagera sig kan man också vara med och påverka föreningens framtid. IFK Uppsala har under de senaste åren vuxit snabbt och vi behöver nu fler människor som engagerar sig.

Vi vill få tips på personer som är lämpliga för styrelseuppdrag inom IFK Uppsala – det gäller både inom huvudstyrelsen och inom våra sektionsstyrelser. Det behöver inte vara ”fotbollsmänniskor”, utan vi behöver även förslag på personer som är intresserade/kunniga inom bl.a. ekonomi, juridik och administration. Naturligtvis vill vi också komma i kontakt med människor som har ett genuint intresse för människor, föreningsliv och idrott.

Vi vill att ni ger förslag på personer som kan vara lämpliga att hjälpa till. Ni behöver inte ta kontakt med personen ni föreslår – skicka namn och kontaktuppgifter till oss så tar vi kontakt. Det går naturligtvis även bra att anmäla intresse för egen del. Svar skickas till johan.ryberg@ifkuppsala.se, helst före den 20 feb 2019.

Med vänliga hälsningar

IFK Uppsalas valberedning