Sportlovsskolan flyttas till Bolandsskolan

IFK:s sportlovsskola för barn 7-12 år kommer, trots kommunens beslut att stänga Anders Diös-hallen, att genomföras som planerat. Ny anläggning blir istället Bolandsskolans sporthall.

Deltagaravgiften, 490 kr, sätts in på föreningens plusgiro 9 83 23-9. Märk betalningen med barnets namn, fullständiga personnummer och ”Sportlovsfotboll”. Sista anmälningsdag: 11/2.
» Information & anmälningsformulär