AD-hallen stängs – ungdomscuperna flyttas

IFK Uppsala har med kort varsel informerats om att Uppsala kommun stänger Anders Diös-hallen under den period då Intersport Indoor Cup och HSB Bospar Cup spelas. Den planerade stängningen av hallen är föranledd av ett akut behov av att rusta upp konstgräsunderlaget. IFK Uppsala för en dialog med kommunen, med sikte på att flytta arrangemangen till en annan arena.

IFK Uppsala beklagar naturligtvis det inträffade, men har samtidigt förståelse för kommunens beslut att stänga hallen. Tillsammans arbetar vi nu för att flytta arrangemangen till en annan arena i Uppsala. Vi ser idag positivt på detta och tror att båda turneringarna kommer att kunna genomföras.

Information kommer att gå ut till anmälda lag under helgen. Vi kommer även att informera på hemsidan och Facebook.

Information från Uppsala kommun:
Uppsala kommun har beslutat att stänga fotbollshallen (AD-hallen) för verksamhet. Hallen stängs från och med den 7 februari eftersom vi inte kan garantera utövarnas säkerhet beroende på konstgräsmattans beskaffenhet. Användare riskerar att skada sig vid normal användning av hallen.

Beslutet att stänga hallen har gjorts i samförstånd med Alliansen Uppsala Fotboll och fastighetsägaren Uppsala kommuns Sport- och rekreationsfastigheter AB.

Fastighetsägaren har påbörjat upphandling av ny matta och vi bedömer att hallen ska kunna öppnas för verksamhet igen kort efter påskhelgen.

Frågor besvaras av:
Per Agius, ordförande
073-576 65 70, cup2015@ifkuppsala.se

Håkan Lindgren, cupgruppen
018-14 27 23, cup2015@ifkuppsala.se