Rapport från årsmötet

Efter några pandemiår med digitala årsmöten genomförde IFK Uppsala på måndagskvällen sitt årsmöte på traditionellt sätt, med deltagarna samlade och med avslutande smörgåstårta. En ny ledamot tog plats i styrelsen.

Per Agius omvaldes som ordförande, medan Martin Löfgren och Simon Angerbjörn båda lämnade styrelsen på grund av tidsbrist. I stället valdes Fredrik Jansson till ny styrelseledamot. Av det senaste årets styrelse omvaldes Camilla Martinsson, Johan Ryberg och Lukas Martinsson, medan bandysektionens Christian Gerecht förra året valdes på två år, och alltså har ett år kvar på sitt mandat i styrelsen.

Ekonomiskt redovisades ett minusresultat för 2022, vilket inte hindrar att föreningen har en fortsatt stabil ekonomi.

Årsmötet fastställde att medlemsavgiften blir oförändrad, 400 kr, även under år 2024. Framförhållningen när det gäller beslut om medlemsavgift möjliggör att föreningen kan börja ta in avgiften redan i början av året, före årsmötet. Utöver medlemsavgiften betalar aktiva medlemmar också en deltagaravgift som beslutas av respektive sektionsstyrelse.

Under den avslutande fikastunden med god smörgåstårta diskuterades några olika idéer om hur föreningen kan utvecklas ytterligare, och som styrelsen tar med sig under det kommande året.