Odramatiskt årsmöte

Liksom förra året genomfördes IFK Uppsalas årsmöte på onsdagskvällen digitalt, detta givetvis till följd av pandemin. Årsmötet förflöt utan några överraskningar, inga nya ledamöter valdes in i styrelsen och föreningen står fortsatt på en stabil ekonomisk grund.

När det gällde styrelseval gick årsmötet genomgående på valberedningens förslag. Det innebär att Per Agius omvaldes för ytterligare ett år som ordförande. Martin Löfgren och Christian Gerecht omvaldes som styrelseledamöter, medan tidigare suppleanten Simon Angerbjörn även han nu utsågs till ordinarie ledamot. Camilla Martinsson, Johan Ryberg och Lukas Martinsson valdes på två år vid föregående årsmöte och sitter alltså kvar till 2023.

Trots en del uteblivna intäkter till följd av pandemin kunde styrelsen redovisa ett plusresultat för 2021. Årsmötet fastställde också att medlemsavgiften blir oförändrad, 400 kr, även under år 2023. Utöver medlemsavgiften betalar aktiva medlemmar också en deltagaravgift som beslutas av respektive sektionsstyrelse.