Mediagrupp i IFK

Styrelsen har utsett Lars Tidblom, Magnus Tauvon och Per Lindh att ingå i IFK Uppsalas mediagrupp. 

Gruppen arbetar med föreningens interna och externa informationsspridning i syfte att förbättra kommunikationen med medlemmarna och att marknadsföra IFK Uppsala som förening.