IFK utbildades på temat demokrati, jämställdhet och integration

Den 24 maj genomförde IFK Uppsala en internutbildning för sina ledare. Med FN:s barnkonvention som grund föreläste Sevana Bergström från Svenska Fotbollförbundet på temat demokrati, jämställdhet och integration. IFK var först ut med att ta del av denna utbildning som längre fram kommer att bli obligatorisk för Svenska Fotbollförbundets föreningar.