Avsiktsförklaring för att stärka Uppsalafotbollen

IFK Uppsala och åtta andra Uppsalaklubbar har anslutit sig till en avsiktsförklaring som syftar till att förbättra kommunikationen mellan klubbarna och därigenom underlätta i frågor rörande spelarövergångar, värvningar och utbildningsbidrag. Det är klubbarnas förhoppning att man med detta kommer att stärka Uppsalafotbollen.

Avsiktsförklaringen fastslår bland annat att amatörspelare ska kunna byta förening utan krav på ekonomisk ersättning, men även att berörda klubbar ska samarbeta för att spelaren ifråga ska vara skuldfri och lånad materiel återlämnad innan övergång genomförs. Detta kommer även att tillämpas under frimånaden.

Man är vidare överens om att barn- och ungdomsspelare, i normala fall, främjas av att de spelar i sin moderförening. Man kommer därför inte att värva spelare under 18 år.

Klubbarna är även överens om att det är den professionella föreningens skyldighet att, i enlighet med Svenska Fotbollförbundets representationsbestämmelser, agera då fråga om utbildningsbidrag uppstår. Den professionella klubben ska även, utan dröjsmål, informera berörda föreningar om avtal tecknas med spelare under 24 år.

» Överenskommelse mellan Uppsalas fotbollsföreningar (PDF)