Förlängt stöd för IFK:s Ronjaprojekt

Upplands Idrottsförbund har beslutat att bevilja IFK Uppsala förlängt stöd för föreningens projekt med Ronjabollen/Tris (Tjejers rätt i samhället).

Stödet möjliggör för föreningen att fortsätta ta hand om de flickor från Ronjabollen som under våren 2016 anslöt sig till IFK Uppsalas verksamhet. Projektet vänder sig till flickor som av olika anledningar hamnat utanför den svenska idrottsrörelsen.