Angående obetalda föreningsavgifter

Alla medlemmar i föreningen har inte betalt sin medlems- och aktivitetsavgift för 2015. Vi vill erinra om att betald avgift är en förutsättning för att få ta del av föreningens verksamhet. De som inte betalt sin avgift på grund av ansträngd ekonomi är välkomna att ansöka om medel ur IFK Uppsalas medlemsfond.

Fakturor har skickats ut tidigare under året. Vänligen ange fakturanummer vid betalning. Om du saknar din faktura så går det bra att sätta in avgiften på föreningens plusgiro, 9 83 23-9. Kom ihåg att ange namn samt fullständigt personnummer!

INFORMATION OM AVGIFTER 2015:
https://www.ifkuppsala.se/medlemskap/

INFORMATION OM IFK UPPSALAS MEDLEMSFOND:
https://www.ifkuppsala.se/medlemsfond/

KONTAKT
Camilla Martinsson, kassör
073-994 51 24
camilla.martinsson@ifkuppsala.se

Per Agius, ordförande
073-576 65 70
per.agius@ifkuppsala.se