Viktig information från domarkommittén i Upplands FF

Inför säsongen 2016 så har FIFA/UEFA gett i uppdrag till domaren på alla nivåer att arbeta för att förbättra fotbollens image och att upprätthålla domarnas integritet. Som ett led i detta så har samtliga domare i vårt distrikt fått nedanstående punkter att förhålla sig till som stöd i tolkningen av spelreglerna. Vi vill att samtliga ansvariga ledare i IFK Uppsala tar del av denna information.

  •  Spelare som protesterar med gester ska varnas
  • Spelare som avsiktligt fördröjer spelets återupptagande på något sätt ska varnas
  • Om flera spelare protesterar samtidigt eller omringar domaren ska samtliga inblandade spelare varnas
  • Vid masskonfrontation ska samtliga inblandade spelare varnas eller utvisas undantaget spelare som endast hjälper till att få bort spelare i eget lag
  • Ledare som protesterar med ord eller gester ska minst erinras redan vid första tillfället i matchen
  • Spelare får ställa frågor om domslut, dock inte vid upprepade tillfällen och endast om spelare frågar på ett respektfullt sätt och accepterar svaret
  • Spelare som blir varnad och fortsätter protestera ska varnas igen och visas ut lindrigt
  • Svordomar mot sig själv bedöms inte som olämpligt uppträdande i senior/juniorfotboll (ändring av tolkning om nolltolerans)

Vi önskar att ni sprider denna information till så många som möjligt i era lag och föreningar.

Med vänlig hälsning/

Domarkommittén Upplands Fotbollförbund