Utökad styrelse i bandysektionen

Vid bandysektionens medlemsmöte den 5/12 utsågs en ny styrelse. Christian Gerecht och Istvan von Polgar sitter kvar sedan förra verksamhetsåret och som nya ledamöter i styrelsen utsågs Ludvig von Polgar och Markus Backlund.