Uppdaterad drogpolicy och krishanteringsplan

Vid styrelsens möte den 1/9 uppdaterades föreningens Krishanteringsplan och Drogpolicy.

Policyerna omfattar alla ledare, aktiva, föräldrar och andra som medverkar vid verksamhet i vår förening. Samtliga ledare, aktiva, föräldrar och övriga verksamma i föreningen ska ta del av planen.

» Drogpolicy (PDF)
» Krishanteringsplan (PDF)