Två nya ledamöter i styrelsen

Vid IFK Uppsalas årsmöte på onsdagskvällen omvaldes Per Agius som föreningens ordförande. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen: bandysektionens ordförande Christian Gerecht och Oscar Jonasson från fotbollssektionen. I övrigt är styrelsens sammansättning oförändrad, med Camilla Martinsson, Johan Ryberg, Claes Hedström och Martin Löfgren.

Ekonomiskt resulterade 2016 i en förlust på 17 000 kr. Trots minusresultat de två senaste åren är föreningens ekonomi fortsatt stabil, men för att förhindra negativa resultat framöver beslutade årsmötet att för första gången på många år höja medlemsavgiften, från 300 till 400 kronor. Höjningen gäller från 2018. Utöver medlemsavgiften betalar aktiva medlemmar också en deltagaravgift som fastställs av respektive sektionsstyrelse.

Per Agius informerade också om att ett antal utbetalningar under året gjorts från föreningens medlemsfond. Fonden är avsedd att ge ekonomiskt stöd till medlemmar som har svårt att klara exempelvis medlems- och deltagaravgifterna.

Efter mötet bjöds deltagarna som vanligt på smörgåstårta från Mathuset Lotta Svärd.