Till er som ännu inte betalt medlemsavgiften

Styrelsen kommer under sommaren att kontakta de medlemmar som ännu inte betalt sin medlems- och aktivitetsavgift. Om du vet med dig att du inte betalt din eller ditt barns avgifter så ber vi dig att utan dröjsmål reglera din skuld till föreningen. Betalning sker mot tidigare utskickad faktura. Det går även att sätta in beloppet på IFK Uppsalas plusgiro, 9 83 23-9. Märk i så fall betalningen med spelarens namn och personnummer.  Avgiften är inte frivillig och den som inte betalar riskerar match- eller träningsförbud.

Vi vill passa på att erinra om att föreningen till stor del bärs upp av ideella krafter. De här personerna arbetar alltså gratis för föreningen vid sidan om sina ordinarie arbeten och familjeliv. Visa dem den respekt och uppskattning som de förtjänar genom att betala avgiften i tid. Utan de här personerna kan vi inte ta hand om era barn.

Frågor om medlemsavgiften besvaras av:

Per Agius, ordförande
Tfn: 018-50 18 08, 073-576 65 70
E-post: per.agius@ifkuppsala.se