Stephen Odur blir sportchef

IFK Uppsala och Stephen Odur tecknar ett avtal som sträcker sig över 2017. Stephen berättar om sina arbetsuppgifter och ger sin syn på IFK Uppsala som förening.

–Ett tvåårsavtal ger kontinuitet till föreningen, vilket vi i fotbollssektionen anser är en mycket viktig faktor, säger sektionens ordförande Jonas Hjelm.

De senaste säsongerna har du varit chefsinstruktör och ansvarig för A-laget, hur förändrar det här din roll?

– För föreningen, spelarna och ledarna förändras egentligen ingenting. Jag kommer fortsätta som ansvarig för A-truppen samtidigt som min roll som chefsinstruktör istället blir en del av min nya roll som sportchef för klubben. Den stora omställningen blir nog mer för mig själv då jag alltmer kommer börja jobba med verksamheten i sin helhet och inte bara med utbildandet av våra fotbollsspelare.

Du och IFK har ingått ett tvåårigt avtal. Hur kommenterar du det?

– Både jag och föreningen är överens om att det är viktigt med kontinuitet i det arbete som gjorts i föreningen under de senaste säsongerna. Dessutom är IFK för mig en väldigt vacker plats att vara på just nu. Dels för fotbollsideologin som jag trivs väldigt bra med, men också människorna runt omkring mig. Det är onekligen mycket positivt som händer i föreningen. Bara en sak som vårt nya samarbete med Ronjabollen som jag verkligen ställer mig positiv till. Sedan känns det väldigt kul att vara på en plats med mycket utvecklingspotential. Att dessutom få möjligheten att över tid få vara med och driva föreningen framåt spelar givetvis också en stor roll i mitt beslut.

Du kom till IFK Uppsala 2010 och har varit en del av föreningens snabba tillväxt. Hur ser du på den resan och på IFK Uppsalas framtid?

– Jämför man dagens IFK Uppsala med det IFK Uppsala som jag kom till 2010 så ser vi stora skillnader. Först och främst har vi på väldigt kort tid ökat i antalet medlemmar. Organisationen är starkare, vilket är en förutsättning för att klubben ska utvecklas. Idag har vi även startat en flickverksamhet, vilket inte fanns när jag kom till föreningen. Vi har dessutom kommit en bra bit på vägen med arbetet att se föreningen som en enhet och inte som olika lag i föreningen. Där har arbetet med vår filosofi om att A-laget spelar som ungdomslagen (och inte tvärt om) varit viktigt. Anställda instruktörer och ökningen av träningsdos i flertalet av våra grupper är en annan skillnad som dessutom varit avgörande för ungdomsverksamheten.

Om vi sedan blickar framåt så får man inte tro att vi på något sätt är färdiga. Vi befinner oss fortfarande i en process, där vi fortfarande är under utveckling. Nycklarna för oss är tålamod och långsiktighet. Vi kommer att fortsätta att satsa hårt på våra egna ungdomar i A-laget, där rekryteringen av kompetenta ledare på ungdomssidan blir ett viktigt arbete. Men en av de viktigaste delarna just nu är implementeringen av vår utbildningsplan ”Från fotbollsskola till A” som vi arbetat med i några år nu, där det mesta i framtiden kommer att utgå ifrån. Alltifrån rekrytering av ledare och spelare till hur träningsupplägget ska se ut. För att få ihop hela verksamheten måste flera saker fungera och det måste man vara medveten om, men faktum kvarstår att det är ute på planen vi främst vill utvecklas och bli bra. Målet är en tydlig arbetsmodell som spelarna utbildas efter. Framtida utvecklingar och resultat ute på planen ska vara starkt förknippade med utbildningsplanen och i mindre utsträckning ske av slumpen.

Varför ska man som spelare eller förälder söka sig till IFK Uppsala?

– Idag tror jag att det är svårt att sätta fingret på vilka parametrar som är avgörande när spelare söker sig till föreningen. Det kan handla om alltifrån närheten till Österängen, till att vi spelar i Juniorallsvenskan. På ungdomssidan är ambitionen att valet på sikt grundar sig i den utbildning som föreningen erbjuder spelarna. Ett sådant val blir inte så beroende av t.ex. resultat eller serietillhörighet; någonting som kan vara väldigt avgörande för väldigt många unga spelare idag. Oavsett anledning är man givetvis välkommen, men på sikt hoppas jag att utbildningen blir det som lockar mest. Till spelare som söker sig till vår A-verksamhet handlar det först och främst om att ha en stor respekt för ungdomsverksamheten och kulturen som A-laget bygger på. Sedan handlar det givetvis om att passa in i vårt sätt att spela, men också att man innehar rätt egenskaper för de roller som vi har ute på planen.