Stabil ekonomi och förstärkning i styrelsen

För första gången i IFK Uppsalas 126-åriga historia genomfördes på onsdagskvällen ett årsmöte digitalt. Trots pandemin redovisade styrelsen en fortsatt stark ekonomi, och årsmötet kunde även välja in ett par nya ledamöter i styrelsen.

För ett år sedan uttryckte föreningens styrelse oro över hur pandemin skulle slå på föreningens ekonomi, men när 2020 nu summerades kunde styrelsen presentera ett rejält plusresultat. Pandemin har visserligen inneburit tappade intäkter, men också uteblivna kostnader till följd av inställd verksamhet. Dessutom hade en stor del av de budgeterade intäkterna redan hunnit komma in när pandemin slog till i mars 2020. Tyvärr gäller inte det på samma sätt för 2021, så styrelsen måste även framöver ha en noggrann kostnadskontroll.

Per Agius omvaldes för ytterligare ett år som ordförande. När det gäller val av den övriga styrelsen konstaterades att Martin Löfgren, Hussein Eriksson och Christian Gerecht har ett år kvar av sin tvåårsperiod. Årsmötet omvalde sedan Camilla Martinsson och Johan Ryberg för en tid av två år. Glädjande nog kunde valberedningen också föreslå ett par nya ledamöter: Lukas Martinsson valdes till ordinarie ledamot på två år medan Simon Angerbjörn utsågs till suppleant på ett år.

Slutligen fastställde årsmötet att medlemsavgiften blir oförändrad, 400 kr, även under år 2022. Utöver medlemsavgiften betalar aktiva medlemmar också en deltagaravgift som beslutas av respektive sektionsstyrelse.

När mötet avslutades konstaterades att tekniken fungerat utan mankemang, men däremot blev deltagarna givetvis utan den traditionella smörgåstårtan efter mötet.