Parkeringsförbud vid Österängen

Vi vill informera om att det sedan en tid är förbjudet att parkera bilar på grusytan längs Petterslundsgatan vid Österängens IP. Grusytan klassas som ”terräng” och där råder parkeringsförbud. Parkering sker förslagsvis på Petterslundsgatan eller någon av tvärgatorna. Parkering på Willys kan medföra böter.

Styrelsen utreder möjligheterna att få Uppsala kommun att ändra status på ytan så att den åter ska kunna användas som parkering. Som det är nu drabbar det oss föreningar, vår publik och troligtvis även de boende i området som får konkurrera med oss om de befintliga parkeringsplatserna.