Motioner till årsmötet senast 31/12

Motioner till IFK Uppsalas årsmöte i mars 2020 ska vara styrelsen tillhanda senast den 31/12 2019. Motioner mejlas med fördel till info@ifkuppsala.se. Det går även bra att posta till IFK Uppsala, c/o Per Agius, Kremlevägen 2, 756 46 Uppsala.