Medlems- och aktivitetsavgiften 2020

För att kunna delta fullt ut i föreningens verksamhet så måste medlems- och aktivitetsavgiften betalas. Fakturorna för 2020 kommer att skickas ut inom den kommande veckan och avgiften ska vara föreningen tillhanda senast den 28 februari. Den är inte frivillig, utan tvärtom en förutsättning för att få vara med.

Vi vill passa på att erinra om att föreningen till stor del bärs upp av ideella krafter. De här personerna arbetar alltså gratis för föreningen vid sidan om sina ordinarie arbeten och familjeliv. Visa dem den respekt och uppskattning som de förtjänar genom att betala avgiften i tid. Utan de här personerna kan vi inte ta hand om era barn.

För er som har svårt att betala:
– Kontakta oss om ni vill avbetala avgiften.
– De av er som är i behov av ekonomiskt stöd kan ansöka om hjälp från IFK Uppsalas medlemsfond. Fonden vänder sig till den som kanske inte annars har råd att låta sina barn idrotta. Information om fonden finns på www.ifkuppsala.se/medlemsfond.