Foto: UNT Bild/Staffan Claesson.

Med anledning av oroligheterna vid AD-hallen och Lötens IP

Uppsala kommun gick under måndagen ut med ett mejl till samtliga föreningar som nyttjar Lötens IP och Anders Diös-hallen. Mejlet föranleds av den senaste tidens problem med stökiga ungdomar på anläggningarna.
Foto: UNT Bild/Staffan Claesson

Som ledare i IFK Uppsala kan du göra följande:

  • Informera närvarande föräldrar om denna information så att ni kan hjälpas åt.
  • Ställ inte upp ytterdörren så att obehöriga kan komma in. Se istället till så att samtliga föräldrar vet vem de ska ringa om de kommer sent till träning och behöver bli insläppta.
  • Lämna inte nycklar i lås och se till att alltid låsa förrådsdörrar efter dig.
  • Be obehöriga att lämna lokalen. Lokalen hyrs av IFK Uppsala och ska då endast användas av oss. Tänk på att små barn kan bli rädda.
  • Försök inte ”kasta ut” ungdomar på egen hand. Kontakta istället polis om situationen upplevs som stökig/hotfull.
  • Meddela Föreningsservice (018-727 13 90, bokning@uppsala.se) om det inträffar incidenter i samband med träning eller match.

» ”Ville träna – fick tillkalla polis” – UNT

Foto: UNT Bild/Staffan Claesson