Lugnt årsmöte

IFK Uppsalas årsmöte på tisdagskvällen bjöd inte på någon dramatik. Hela styrelsen omvaldes, och förstärktes även med en ny ledamot.

Per Agius fick förnyat förtroende som föreningens ordförande. Claes Hedström och Martin Löfgren omvaldes på två år, medan Camilla Martinsson och Johan Ryberg, som valdes 2015, har ett år kvar på sina mandatperioder. Till ny ledamot på två år valdes Lisa de Clercq. Lisa tog för övrigt i lördags, under HSB Bospar Cup, mot priset som årets ungdomsledare i IFK Uppsala för sitt engagerade arbete med föreningens flickverksamhet.

Det ekonomiska bokslutet visade på en förlust på drygt 40 000 kr. Det var ändå nästan 30 000 kr bättre än den budget som klubbades på föregående årsmöte. Bakgrunden är att föreningen tvingades flytta 2015 års ungdomsturneringar från Anders Diös-hallen till Fyrishov vilket beräknades innebära ett inkomstbortfall på cirka 70 000 kr på grund av färre deltagande lag och uteblivna kioskintäkter.

Efter valen informerade Per Agius om föreningens medlemsfond, som kan ge ekonomisk hjälp med att exempelvis betala medlemsavgift för dem som annars skulle ha svårt att klara den utgiften.

Mötet i klubblokalen avslutades med att deltagarna bjöds på Mathuset Lotta Svärds utmärkta smörgåstårta.