Krav på registerutdrag för idrottsledare

Styrelsen har beslutat att samtliga förtroendevalda samt ledare i IFK Uppsala som arbetar med barn ska kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Vi gör detta som ett led i att kvalitetssäkra vår verksamhet och vi kräver in intyg från samtliga förtroendevalda, tränare och lagledare, oavsett om han eller hon är arvoderad eller arbetar ideellt. Föreningen föregriper därmed Riksidrottsförbundets beslut om registerutdrag som träder i kraft den 1/1 2020.

Det är föreningen som ansvarar för att utdragen kontrolleras, men det är de enskilda ledarna som begär ut dem från Polismyndigheten. Av registerutdraget går det att se om personen är dömd för grova brott som mord, dråp, misshandel, människorov, rån, sexualbrott eller barnpornografibrott. Mindre förseelser som till exempel parkeringsböter eller snatterier framgår inte av utdraget.

» Ansökan om registerutdrag