Inställd verksamhet till följd av nya restriktioner

Kommunens krisledningsnämnd har beslutat att med omedelbar verkan stänga samtliga kommunala lokaler och anläggningar. Beslutet gäller från och med den 21 december. Omprövning ska göras senast den 25 januari.

Detta innebär att samtliga IFK Uppsalas träningar är inställda tillsvidare.

» Uppsala kommun