IFK tilldelas stipendium

IFK Uppsala har tilldelats Näringslivets och Uppsala kommuns jubileumsstipendium om 20 000 kr. Stipendiet tilldelas i första hand föreningar och ungdomsledare som gör berömvärda insatser för barn- och ungdomsverksamhet.

Pengarna kommer i sin helhet att tillfalla IFK Uppsalas medlemsfond. Fonden, som kommer att startas inför 2015, ger behövande medlemmar möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för att kunna bedriva verksamhet i IFK Uppsala.