IFK-ledare utbildas av Ronjabollen/Tris

Ledare i IFK Uppsala kommer under våren att genomgå en utbildning kring hedersförtryck och våld, integration, barnkonventionen och jämställdhet. För utbildningen ansvarar Sevana Bergström från Ronjabollen/Tris.

IFK Uppsala inledde tidigare i år ett samarbete med Ronjabollen/Tris. I ett första skede startade IFK två nya flicklag, F10 och F11, med tjejer från Ronjabollens verksamhet. Nu går vi vidare genom att utbilda våra ledare. Vi gör detta för att öka ledarkompetensen, förbättra möjligheterna till integration och för att öppna dörrarna för fler barn och ungdomar.