IFK-ledare utbildas av Ronjabollen/Tris

Ledare i IFK Uppsala kommer under hösten att fortsätta den utbildning kring hedersförtryck och våld, integration, barnkonventionen och jämställdhet som inleddes i våras. För utbildningen ansvarar Sevana Bergström från Ronjabollen/Tris.

IFK Uppsala inledde tidigare i år ett samarbete med Ronjabollen/Tris. I ett första skede startade IFK två nya flicklag, F10 och F11, med tjejer från Ronjabollens verksamhet. Som ett led i detta utbildas ledare i IFK Uppsala för att öka kompetensen, förbättra möjligheterna till integration och för att öppna dörrarna för fler barn och ungdomar.

Datum: tisdag 29 november
Tid: 17.30-19.00
Plats: Ronjabollens/Tris kansli, S:t Olofsgatan 18

Alla ledare i IFK Uppsala är välkomna att delta i kursen. Vi vill minst en ledare per lag deltar i utbildningen. Anmälan sker genom att skicka ett mejl till Per Agius, per.agius@ifkuppsala.se.