IFK fortsätter att kvalitetssäkra ungdomsfotbollen

IFK Uppsala har tecknat ett tvåårigt avtal med Thomas Jonsson. Thomas kommer att fungera som utbildningsansvarig för U7-U9, med uppdraget att implementera föreningens utbildningsplan. I och med detta kommer kvaliteten på föreningens fotbollsutbildning att öka.

– Thomas har varit djupt involverad i arbetet med utbildningsplanen för de yngsta trupperna och att han även rent praktiskt kommer att finnas tillhanda kommer att bli ett lyft för de berörda lagen, säger Jonas Hjelm i IFK Uppsalas fotbollssektion.