Årsmötet: Bra 2019, men osäkerhet inför 2020

IFK Uppsalas årsmöte genomfördes på onsdagskvällen i Domarringens skolmatsal. Ekonomiskt kunde föreningen redovisa ett plusresultat för 2019. Däremot flaggade styrelsen för att 2020 kommer att bli betydligt tuffare ekonomiskt, eftersom restriktioner kopplade till den pågående pandemin gör att föreningen tvingas ställa in flera planerade evenemang.

Mötet konstaterade att det just nu är omöjligt att fullt ut överblicka de sportsliga och ekonomiska konsekvenserna av inställda ungdomsaktiviteter, förkortat seriespel för seniorlag mm, liksom av eventuell möjlighet till kompensation från staten för tappade intäkter. Styrelse och sektionsstyrelser kommer löpande att behöva hantera de utmaningar som uppstår.

Till föreningens ordförande under det kommande året omvaldes Per Agius. Claes Hedström och Lovisa Orsberg hade däremot avböjt omval till styrelsen, medan övriga ledamöter sitter kvar även under kommande år. Utöver Per Agius består styrelsen därmed av Camilla Martinsson, Johan Ryberg, Hussein Eriksson, Martin Löfgren och Christian Gerecht.

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, 400 kr, även under år 2021. Utöver medlemsavgiften betalar aktiva medlemmar också en deltagaravgift som fastställs av respektive sektionsstyrelse.

En motion om stadgeändring gällande hur kallelse till årsmötet ska gå till antogs enhälligt.

Liksom tidigare år bjöds mötesdeltagarna på kaffe och god smörgåstårta från Mathuset Lotta Svärd.