Årsmötet 2015

IFK Uppsala höll på onsdagen årsmöte. Som väntat omvaldes Per Agius till föreningens ordförande. Av övriga styrelseledamöter hade Anders Söderberg och Anders Westermark valt att inte ställa upp till omval. I deras ställe valdes Camilla Martinsson och Johan Ryberg in i styrelsen. Claes Hedström och Martin Löfgren valdes 2014 på två år och sitter alltså kvar ytterligare ett år.

Ekonomiskt noterade föreningen ett plusresultat 2014. Däremot hade styrelsen i sitt budgetförslag kalkylerat med en förlust på hela 70 000 kronor för 2015. Orsaken var att föreningen tvingades flytta de nyligen genomförda ungdomsturneringarna från Anders Diös-hallen till Fyrishov vilket beräknas innebära ett tapp på cirka 70 000 kr, främst på grund av färre deltagande lag och uteblivna kioskintäkter. Efter viss diskussion accepterade årsmötet styrelsens budgetförslag.

Efter mötet åt årsmötesdeltagarna traditionsenligt smörgåstårta från Mathuset Lotta Svärd.