Årsavgiften 2019

Fakturor för årsavgiften 2019 kommer under vecka 4 att skickas ut till alla medlemmar. Fakturorna kommer från Laget.se/ Billogram. För att kunna delta fullt ut i föreningens verksamhet så måste avgiften vara betald senast den 28/2. Avgiften är alltså inte frivillig och den som inte betalar i tid riskerar eventuellt match- eller träningsförbud.

Vi vill passa på att erinra om att föreningen till stor del bärs upp av ideella krafter. De här personerna arbetar alltså gratis för föreningen vid sidan om sina ordinarie arbeten och familjeliv. Visa dem den respekt och uppskattning som de förtjänar genom att betala avgiften i tid. Utan de här personerna kan vi inte ta hand om era barn och ungdomar.

För er som har svårt att betala:
– Det går att dela upp betalningen. Minst halva beloppet ska betalas senast den 28 februari. Resterande belopp ska sedan vara betalt senast den 31 augusti. Delbetalning sker genom att betala till Billograms bankgiro, 639-8770 och ange samma OCR-nummer varje gång. Det går att göra fler avbetalningar om man så önskar. Mejla oss på info@ifkuppsala.se om ni vill avbetala.

De av er som är i behov av ekonomiskt stöd kan ansöka om stöd från IFK Uppsalas medlemsfond. Fonden har inte möjlighet att bekosta hela årsavgiften. Information om fonden finns på www.ifkuppsala.se/medlemsfond.