Medlemskap

Bli medlem i anrika IFK Uppsala genom att sätta in årsavgiften på föreningens plusgiro 9 83 23-9.

FÖLJANDE AVGIFTER GÄLLER FÖR 2017:

Fotboll
· 11-mannalag (U15-U19): 2 500 kr/år
· 9-mannalag (U13): 2 000 kr/år
· 7-mannalag (f. 2005-2007): 1 500 kr/år
· 5-mannalag (f. 2008-2009): 1 200 kr/år
· Fotbollsskola (f. 2010-2011): 600 kr/år

Bandy
· Bandyspelare: 1 800 kr/år

Övriga
· Övriga medlemmar (stödmedlemmar): 300 kr/år

BETALNINGSINFORMATION:

· Faktura skickas i vanliga fall ut per e-post genom Billogram. Fakturan ska vara betald senast den 28/2 2017.
·  Ange angivet OCR-nummer vid betalning genom Billogram.
· Medlem som inte betalar sin avgift kan komma att stängas av från träning och match.

EKONOMISK HJÄLP

Den som har svårt att betala medlems- och aktivitetsavgiften har möjlighet att ansöka om hjälp från IFK Uppsalas medlemsfond eller Försörjningsstöd från Uppsala kommun.
» IFK Uppsalas medlemsfond

MEDLEMMAR I IFK UPPSALA FÅR FÖLJANDE RABATTER:

· 15 % rabatt på Intersport Uppsalas fotbollssortiment.
· 15 % rabatt på Biggis postlådesortiment. (Ange kundkod ”IFK”)

Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895