Viktig information om medlemsavgiften

Styrelsen kommer under v. 27 att börja kontakta de medlemmar som ännu inte betalt sin medlems- och aktivitetsavgift. Om du vet med dig att du inte betalt din eller ditt barns avgift så ber vi dig att utan dröjsmål sätta in beloppet på IFK Uppsalas plusgiro, 9 83 23-9. Märk betalningen med fakturanummer eller spelarens namn och personnummer. Betald avgift är en naturligtvis förutsättning för att delta i föreningens verksamhet.

Frågor om medlemsavgiften besvaras av:

Camilla Martinsson, kassör
Tfn: 073-994 51 24
E-post: camilla.martinsson@ifkuppsala.se

Per Agius, ordförande
Tfn: 018-50 18 08, 073-576 65 70
E-post: per.agius@ifkuppsala.se