Ungdomsfotboll

IFK Uppsala är idag Uppsalas kanske snabbast växande fotbollsförening på ungdomssidan. Ungdomsverksamheten har glädjande nog inte bara vuxit snabbt, utan även med kvalitet. Få föreningar i distriktet kan erbjuda sina ungdomar så bra matchmiljö som IFK Uppsala.

Vi vill utveckla föreningens ungdomsverksamhet i riktning mot en plantskola. Med hjälp av professionella instruktörer vill vi erbjuda våra medlemmar en av distriktets allra bästa miljöer för spelarutveckling. Därmed tar vi också ansvar för att fostra morgondagens elitspelare; något som vi tror kommer att gynna hela distriktet. För oss i IFK är det viktigt att ta hand om alla spelare, både de som vill satsa och de som i första hand vill spela för att det är kul. Alla är lika viktiga. Det är därför inskrivet i vår föreningspolicy att det inte får ske någon utslagning inom ungdomsfotbollen. Till IFK Uppsala ska alla vara välkomna!
Utdrag ur vår ungdomspolicy.

IFK Uppsala vill …
… utbilda spelare och tränare med en långsiktig utveckling i fokus. Man kan vara aktiv så länge man önskar, träna och spela så länge man vill utan utslagning inom ungdomsfotbollen.

… erbjuda våra medlemmar en av distriktets allra bästa miljöer för spelarutveckling. Därför anställer vi kompetenta ledare till våra lag från 14års ålder.

… skapa en föreningskänsla och inte bara en lagkänsla. Våra lag samarbetar för att erbjuda spelarna en utmaning pårätt nivå.

… ta ett socialt ansvar. Vi avser bland annat att starta en medlemsfond, ur vilken behövande medlemmar kan ansöka om ekonomisk hjälp.

… i huvudsak använda egenfostrade spelare i representationslaget.

… på sikt ha ett damlag.

… skapa en bred folklig förankring i Uppsala för vår förening

 

Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895