Motioner till årsmötet senast 31/12

Motioner till IFK Uppsalas årsmöte i mars 2019 ska vara styrelsen tillhanda senast den 31/12 2018.

Motioner skickas till:

IFK Uppsala
c/o Per Agius
Kremlevägen 2
756 46 UPPSALA

Det går även bra att mejla till info@ifkuppsala.se.