Medlemsavgifter 2021

Under de kommande veckorna skickar vi ut fakturor för årets medlems- och träningsavgifter. Fakturorna, som skickas ut per mejl genom Billogram, ska vara betalda senast den 28 februari. Avgiften gäller sedan för hela 2021. Betald avgift är en förutsättning för att delta i föreningens verksamhet.

Fotbollssektionen har beslutat att höja träningsavgiften med 200 kr. Höjningen, som omfattar samtliga aktiva medlemmar, motiveras av det inkomstbortfall som föreningen drabbas av till följd av pandemin.

» Avgifter 2021

Frågor om medlemsavgiften besvaras av:

Per Agius, ordförande
Tfn: 073-576 65 70
E-post: per.agius@ifkuppsala.se