Medlemsavgiften ska vara betald senast 31 mars

För att kunna delta fullt ut i föreningens verksamhet så måste medlems- och aktivitetsavgiften betalas. Avgiften för 2015 ska vara föreningen tillhanda senast den 31 mars. Den är inte frivillig, utan tvärtom en förutsättning för att få vara med.

Vi vill passa på att erinra om att föreningen bärs upp av ideella krafter. De här personerna arbetar alltså gratis för föreningen vid sidan om sina ordinarie arbeten och familjeliv. Visa dem den respekt och uppskattning som de förtjänar genom att betala avgiften i tid. Utan de här personerna kan vi inte ta hand om era barn.

För er som har svårt att betala:
– Det går att dela upp betalningen. Minst halva beloppet ska betalas senast den 31 mars. Resterande belopp ska betalas senast den 31 augusti.
– De av er som är i behov av ekonomiskt stöd kan ansöka om hjälp från IFK Uppsalas medlemsfond. Information om fonden finns på www.ifkuppsala.se/medlemsfond.