Lars Bennemo har avlidit

IFK Uppsalas hedersordförande, Lars Bennemo, har avlidit. Lasse var en engagerad och duktig idrottsledare som gjorde mycket gott för Uppsalas idrottsliv. IFK är privilegierade att fått ha en så drivande kraft i sina led under många år.

Lasses engagemang i IFK Uppsala inleddes i slutet av 1960-talet. Då var han ungdomsledare och längre fram blev han ledare för seniorfotbollen. Under perioden 1987-1995 var han föreningens ordförande och som sådan lotsade han klubben genom 100-årsjubiléet 1995. I samband med jubileet skrev Lasse en utmärkt historik över föreningens första hundra år. Han utsågs senare till hedersordförande.

Lasse var även engagerad i Alliansen Uppsala Fotboll. Under några år var han Alliansens ordförande och som sådan arbetade han hårt för att förbättra relationerna mellan Uppsalas fotbollsföreningar. Lasse lyckades bland annat med konststycket att få alla Uppsalaklubbar att avstå från att ta betalt när amatörer skulle byta klubb. Han var även en av de drivande krafterna till att Anders Diös-hallen uppfördes.

Lasse hann även med att engagera sig i Upplands Fotbollförbunds tävlingskommitté. Där gjorde han något av en pionjärinsats för att styra upp arbetet med disciplinärendena. Att förbundets administration av disciplinärenden fungerar så bra som den gör idag är i stor utsträckning Lasses förtjänst.

Det var nu många år sedan Lasse överlämnade IFK Uppsala åt yngre krafter. Vi som hade förmånen att lära känna honom fick ta del av hans klokhet och engagemang.

Med Lasses bortgång har vi förlorat en mycket god Kamrat. Han blev 86 år.

Foto: Lars Bennemo vid IFK Uppsalas 100-årsjubuileum 1995.